Asociație de proprietari amendată pentru încălcarea GDPR - Ancora Protect
Persoanele fizice pot fi amendate, conform GDPR!
28 iulie 2019
Prima amendă GDPR din anul 2020
13 ianuarie 2020
Persoanele fizice pot fi amendate, conform GDPR!
28 iulie 2019
Prima amendă GDPR din anul 2020
13 ianuarie 2020

Asociație de proprietari amendată pentru încălcarea GDPR

A.N.S.P.D.C.P. a informat pe site-ul său despre prima amendă pentru o asociație de proprietari.
Autoritatea Națională de Supraveghere a efectuat în data de 29.11.2019 o investigație la o Asociație de Proprietari și a constatat încălcarea anumitor dispoziții din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Asociația de Proprietari a fost sancționată cu:

  • amendă în cuantum de 2389,05 lei, echivalentul a 500 euro pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. a) din GDPR;
  • si avertismente pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. b) din GDPR si pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (4) lit. a) din GDPR.

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care un locatar a reclamat accesarea, utilizarea și dezvăluirea către diverse persoane, fără temei legal, a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video al Asociației de Proprietari.

În urma investigației s-a constatat că Asociația de Proprietari nu a adoptat suficiente măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Totodată, Asociației de Proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu GDPR a operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video în sensul informării persoanelor vizate conform art. 12 și 13 din GDPR, inclusiv prin postarea unor avertizări și note de informare în apropierea locurilor unde sunt montate camerele video, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din GDPR);
  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu GDPR a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, inclusiv sub aspectul integrării principiilor de protecție a datelor (cum ar fi cel al stocării limitate a înregistrărilor), al stabilirii unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației, astfel încât să se evite accesarea, diseminarea sau prelucrarea în alt mod neautorizat a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui sistem, conform art. 25 și art. 32 din GDPR, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din GDPR).

Sursa articol: https://www.dataprotection.ro/?page=Amenda_asociatie_proprietari&lang=ro