ANSPDCP a publicat raportul activității pe anul 2019 - Ancora Protect
Ziua Europeană a Protecției Datelor
23 ianuarie 2020
Modul în care s-ar putea schimba GDPR în 2020
26 februarie 2020

ANSPDCP a publicat raportul activității pe anul 2019

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a făcut public raportul activității pe anul 2019 în broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor – 2020, sărbătorită în fiecare an pe 28 ianuarie.

Ca o sinteză a acestei activități, ANSPDCP prezintă:

 •  S-a primit un număr total de 6193 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 912 investigații.
 • Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 28 de amenzi în cuantum total de 2.339.291,75 lei.
 • De asemenea, au mai fost aplicate 134 de avertismente și au fost dispuse 128 de măsuri corective.
 • În anul 2019, în ceea ce privește activitatea de soluționare a plângerilor, Autoritatea de Supraveghere a primit un număr total de 5808 plângeri, pe baza cărora au fost demarate 527 de investigații.
 • În ceea ce privește incidentele de securitate, în anul 2019 operatorii de date au transmis, atât în temeiul RGPD, cât și al Legii nr. 506/2004, un număr de 233 de notificări, iar sesizările privind posibile neconformități cu dispozițiile RGPD s-au ridicat la un număr de 152.
 • Ca urmare a sesizărilor primite și încălcărilor de securitate notificate de către operatorii de date cu caracter personal, pe parcursul anului 2019, la nivelul Autorității de Supraveghere a fost deschis un număr de 385 de investigații din oficiu.
 • De asemenea, în contextul cooperării cu alte autorități de supraveghere în vederea asigurării asistenței reciproce, au fost gestionate cca 30 de solicitări cu privire la aplicarea și respctarea Regulamentului (UE) 679/2016.
 • Totodată, pe parcursul anului 2019 a fost adresat Autorității Naţionale de Supraveghere un număr de 1106 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de către operatori și împuterniciții acestora,  din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.
 • În plus, operatorii, publicul și persoanele vizate au fost informate și prin intermediul celor peste 80 de răspunsuri furnizate către cetățeni și mass-media, atât din tară, cât și din străinătate, potrivit Legii nr. 544/2001.
 • În ceea ce privește activitatea de reprezentare în instanță, Autoritatea Națională de Supraveghere a gestionat un număr de 207 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale.
 • Pe parcursul anului 2019, operatorii au continuat să declare responsabilii cu protecția datelor, înregistrându-se la Autoritatea Naţională de Supraveghere un număr de 4318 responsabili numiți de către operatorii din sectorul public și privat.

Broșura cu detaliile complete poate fi găsită aici: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1831

Sursa: https://www.dataprotection.ro/?page=Sinteza_activitatii_ANSPDCP_2019%20&lang=ro