parallax background

Legislație

DECIZII ALE PRESEDINTELUI ANSPDCP
ORDINE ALE AVOCATULUI POPORULUI
- Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal Avocatul Poporului,
- Ordinul nr. 75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor
  • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor* (actualizată la data de 1 decembrie 2015*)
  • 
  • HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012(*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 29 ianuarie 2016*)
  • HOTĂRÂRE nr. 935 din 22 august 2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie
  • INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • PRECIZARI HG 301/2003, MODIFICAT CU HG 1001/2015