parallax background

Prețuri G.D.P.R.

Oferta pentru pachetele de servicii destinate împlementării prevederilor G.D.P.R. respectiv pentru D.P.O - extern

1. Firme cu peste 250 de angajați și/sau care efectuează cel puțin până la 200 prelucări de date cu caracter personal pe lună sau mai multe:

Nr.crt. Servicii solicitate Servicii ofertate Valoare unitară Valoare totală fără TVA
1. D.P.O - extern D.P.O - 12 1.500 x 12 18.000 RON
2. D.P.O - 24 1.350 x 24 32.400 RON
3. D.P.O - 36 1.200 x 36 43.200 RON

2. Firme cu un număr de angajați cuprins între 50 - 250 și/sau care efectuează cel puțin până la 150 de prelucrări de date cu caracter personal pe lună sau mai multe:

Nr.crt. Servicii solicitate Servicii ofertate Valoare unitară Valoare totală fără TVA
1. D.P.O - extern D.P.O - 12 1.200 x 12 14.400 RON
2. D.P.O - 24 1.100 x 24 26.400 RON
3. D.P.O - 36 1.000 x 36 36.000 RON

3. Firme cu un număr de angajați de până la 50 și/sau care efectuează cel puțin până la 100 de prelucări de date cu caracter personal pe lună:

Nr.crt. Servicii solicitate Servicii ofertate Valoare unitară Valoare totală fără TVA
1. D.P.O - extern D.P.O - 12 1.000 x 12 12.000 RON
2. D.P.O - 24 900 x 24 21.600 RON
3. D.P.O - 36 800 x 36 28.800 RON
Pachetele de servicii sunt fără TVA, prețurile sunt orientative, iar pentru o ofertă concretă și personalizată vă rugăm să completați formularul și să ne contactați. Totodată, precizăm faptul că în funcție de distanța până la obiectiv și de specificul acestuia se vor adăuga cheltuielile aferente deplasării. Indiferent de pachetul de servicii ales, acesta cuprinde următoarele:
a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare
informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE 679/2016 -G.D.P.R) și al altor dispoziții de drept al Uniunii și/sau ale dreptului intern (Legea 190/2018) referitoare la protecția datelor
  • trimestrial sau ori de câte ori este nevoie se vor organiza sesiuni de pregătire și evaluare a personalului ce prelurează date cu caracter personal;
  • consiliază întocmirea procedurilor de lucru privind prelucrarea datelor personale atât ale angajaților cât și ale clienților persoane fizice;
  • întomește, actualizează și pune la dispoziția operatorului mapa cu legislația în domeniu.
b) monitorizarea respectării G.D.P.R, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern (Legea 190/2018) referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator
monitorizarea respectării G.D.P.R, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern (Legea 190/2018) referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
  • săptămânal, cel puțin de 4 ori pe lună este prezent la sediul operatorului sau persoanei împuternicite și monitorizează activitățile pe baza de proces verbal;
c) furnizarea de consiliere la cerere
furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu art. 35 din regulament;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere
asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune
Suplimentar contracost, la solicitarea expresă scrisă a operatorului sau a persoanei împuternicite, se pot oferi și următoarele servicii:
  • se efectuează activități de evaluare a protecției prelucrării datelor, altele decât cea inițială și finală de contract, rezultatele acestor evaluări, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege, vor fi comunicate strict doar conducerii operatorului;
  • se întocmește și se transmite răspunsul persoanei vizate, pe baza datelor și documentelor puse la dispozitie de către operator sau persoana împuternicită.
  • În speranța unei colaborări viitoare benefice ambelor părți, vă multumim că ați apelat la serviciile noastre.