parallax background

Servicii

Serviciile Ancora Protect

GDPR

Regulamentul General privind Protecţia Datelor

Datele personale prelucrate de companie pot fi oricare, de la datele de identificare până la informațiile medicale prezentate de angajați pentru a justifica absența. În consecință, majoritatea companiilor vor fi afectate de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), care va reglementa prelucrarea datelor cu caracter personal începând cu 25 mai 2018.

Vă supunem atenției o serie de măsuri practice pe care ar trebui să le luați în considerare în ceea ce privește prelucrarea datelor angajaților.

Află mai multe

Evaluare de risc în securitatea fizică

identificarea amenințărilor și vulnerabilităților

Analiza de risc la securitatea fizică este activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Află mai multe